Uppgörelse inom mekaniska skogsindustrin – strejken avblåst

En kollektivavtalsuppgörelse har nåtts inom den mekaniska skogsindustrin. Industrifackets styrelse har idag på sitt möte enhälligt godkänt det medlingsbud som riksförlikningsman Minna Helle gett. Också arbetsgivarförbundet Skogsindustrin beslöt att godkänna medlingsbudet. På Industrifacket bedömer man uppgörelsen vara rätt så dugligt i förhållande till den allmänna linjen inom avtalsrundan.

I och med att en uppgörelse har uppnåtts betyder det samtidigt att strejkvarslen inom den mekaniska skogsindustrin är avlyst till alla delar. Arbetet fortsätter normalt på alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin. Övertidsförbudet som utlysts för avtalsbranschen är också avslutat. Avtalsbranschens omfattas nu av arbetsfred. Industrifackets strejkjour dejourerar ännu söndagen 21.1 klockan 14-18 och måndagen 22.1 klockan 8.30-16.

Avtalsperioden för den nya kollektivavtalsuppgörelsen är 20.1.2018–31.11.2019. Uppgörelsen innefattar två löneförhöjningar om vilka man båda åren i första hand förhandlar om lokalt mellan förtroendemannen och arbetsgivaren. Om man inte skulle lyckas nå en överenskommelse lokalt, innehåller kollektivavtalet bestämmelser enligt vilka man i så fall förverkligar löneförhöjningarna. Förhöjningarna är båda åren 1,6 procent och förhöjningen fördelar sig mellan allmänna och lokala potter.

Arbetsbundna tidlöner höjs från 1.2.2018 med 1,6 procent och från 1.2.2019 med 0,65 procent. Bland annat skiftes- och lördagstilläggen höjs vid samma tidpunkter med samma procenttal. Huvudförtroendemannens ersättning höjs med fem procent. Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning stiger med 50 procent till en nivå på 60 procent av den som huvudförtroendemannen får.

Det gjordes flera förändringar i de så kallade textfrågorna i kollektivavtalet. Följande är de mest centrala.

Arbetsgivaren måste meddela åt arbetstagare som gör ett eller tvåskiftsarbete om ledighet som förkortar arbetstiden senast fyra dygn innan ledigheten inleds. Om arbetsgivaren inhiberar avtalat ledighet måste arbetsgivaren meddela om det minst sju dygn i förhand. Man kan avtala om annat lokalt.

Vid stagnationstid har arbetsgivaren bestämmanderätt vid arbete på söckenhelger, förutom julhelgdagarna, om vilka man måste avtala om lokalt. Ersättningsnivån förblir 200 procent.

Uppgörelsen innehåller som bifogat avtal den allmänna centralorganisationsuppgörelsen för den mekaniska skogsindustrin som gjorts mellan FFC och Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT, som Näringslivet EK tidigare sade upp.

Arbetstagarnas rätt att delta i Industrifackets beslutande organ fortsätter som tidigare.

Förhandlingarna var svåra. Redan i början av förhandlingarna avvärjde Industrifackets förhandlare arbetsgivarnas mål om att sänka lönenivån för arbetstagare som jobbar med oavbrutet treskiftsjobb, sänkning av lön för sjukdomstid till 80 procent, arbetsgivarens bestämmanderätt för semestrar för den del som överskrider 12 dagar på det viset att de dagarna kunde ges ut i en eller två delar. Arbetsgivarna ville också avskaffa och förändra tjänsteårstilläggen till en del av timlönen, sänka ersättningen för veckoövertid under pekkasdagar, endast betala söckenhelgsersättning vid arbetsstagnation, avskaffa driftsstopp vid pingst samt frysa skiftes-, kvälls-, natt- och lördagstillägen vid nuvarande nivå.

Mer information:

Sektorchef Jyrki Alapartanen, tel. 040 587 7563
Avtalsexpert Jarmo Tuomainen, tel. 0400 796 896