Anställningsrådgivningens jour har undantagstidtabell på måndag

Anställningsrådgivningens  journummer 020 690 447 betjänar medlemmarna undantagsvis endast klockan 8.30–11 på måndagen 12.3 på grund av personalutbildning.

Under måndagseftermiddagen kopplas samtal till journumret vidare till regionkontoren.

Journumret betjänar medelmmarna som vanligt igen klockan 8.30–15 på tisdagen 13.3.