Fackavdelningarnas vårmöten ska hållas inom mars-april

Fackavdelningarnas vårmöten är på kommande och mötena är öppna för alla medlemmar i fackavdelningen. Det lönar sig att delta i den egna avdelningens möte. Vid vårmötet behandlas bland annat avdelningens bokslut och verksamhetsberättelse för föregående år och andra viktiga ärenden.

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars-april och möteskallelserna ska gå ut senast två veckor före mötet.

OBS! Numera meddelar fackavdelningarna om sina möten i fackavdelningarnas händelsekalender på förbundets webbplats.