Söckenhelgsersättningar vid påsken

Det finns stora variationer i kollektivavtalen vad gäller söckenhelgsersättningarna inom Industrifackets avtalsbranscher. Bäst hittar du information om vad som gäller inom din avtalsbransch genom att kolla den egna branschens kollektivavtal.

På finska kan du också läsa sammanfattningar om söckenhelgsersättningar som du hittar sektorsvis genom att klicka på sektorns rubrik. Samma texter är på kommande på svenska.

Kemisektorn

Till kemiska sektorn hör den kemiska basindustrin, plastprodukt- och kemisk produktindustrin, olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, ädelmetallbranschen, båtindustrin, borst- och penselbranscherna, sko- och läderindustrin, gummiindustrin, glaskeramiska industrin, Fiskars Finland oy ab:s arbetstagare, bildäcksbranschen samt handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen.

Teknologisektorn

Till teknologisektorn hör teknologiindustrin, malmgruvorna, plåt- och industriisoleringsbranschen samt försvarsministeriets arbetsplatser.

Trävarusektorn

Till trävarusektorn hör den mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder, bioindustrin samt snickeriindustrin.

Specialbranschernas sektor

Till specialbranschernas sektor här skogsbranschen, plantskolebranschen, skogsmaskinbranschen, torvproduktionsbranschen, landsbyggdsnäringarna, pälsbranschen, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen, glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen, textil- och modebranschen, textilservicebranschen, medie- och tryckeribranschens arbetstagare, kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet, utdelare samt teknisk service och underhåll.