Här har du den svenska sektionen!

Den svenska sektionen är en av fem sektioner som har grundats vid Industrifacket för att bättre förankra medlemmarna i förbundets verksamhet.

Tanken är att sektionerna fungerar som expert- och hjälporgan, deltar i planeringen och förverkligande av verksamheten, deltar i planeringen av evenemang, deltar och följer upp verksamheten på lokal och regional nivå samt kommer med utvecklingsförslag.

Den svenska sektionen har en ordförande, Ronja Grönholm, samt sju övriga medlemmar som har utnämnts av förbundsstyrelsen i februari. Sektionsmedlemmarna representerar olika avtalsbranscher, sektorer och regioner.

Om du har tankar eller förslag på frågor som sektionen borde behandla eller driva, kan du kontakta vem som helst inom den svenska sektionen.

Mer om sektionen och medlemmarnas kontaktuppgifter hittar du här.