Fullmäktige behandlar Industrifackets strategi

Industrifackets extraordinarie kongress beslöt i november om det nya förbundets strategi. Till fullmäktiges uppgifter här att regelbundet behandla och vid behov uppdatera strategin under kongressperioden.

Fullmäktige som utsågs av kongressen inledde igår sitt tvådagarsmöte på Marina Congress Center i Helsingfors. Den andra mötesdagen inleddes med en behandling av strategin. Strategin presenterades av Industrifackets andra viceordförande Heli Puura.

Strategin i sin helhet hittar du på förbundets webbplats.