Helsingfors och Nylands regionkontor stänger torsdagen 24.5 klockan 12

Helsingfors och Nylands regionkontor stänger torsdagen 24.5 klockan 12. Kontoret är stängt torsdageftermiddag och fredagen 25.5.

Regionkontroer betjänar medlmmarna normalt igen måndagen 28.5.

Vi beklagar eventuella besvär som undantagstiderna orsakar.