Problem på sommarjobbet? – Avgiftsfria sommarjobbarinfo hjälper om det är något du grubblar över

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag onsdag.

Sommarjobbarrådgivaren Juuli Jokinen uppmanar sommarjobbarna att noggrant gå igenom anställningsvillkoren innan de skriver under sina arbetsavtal.

Man kan fråga Sommarjobbarinfo om råd redan innan man börjar sommarjobba, tipsar Jokinen.

Det är redan den fjortonde sommaren som löntagarcentralorganisationernas gemensamma avgiftsfria rådgivningstjänst hjälper sommarjobbare. Genom åren har Sommarjobbarinfo hjälpt tusentals unga samt deras föräldrar och arbetsgivare att få svar på sina frågor.

Man kan kontakta infon för att fråga råd om till exempel lön, arbetstid eller prövotid.

– Alla frågor behandlas konfidentiellt, så man behöver inte dra sig för att be om hjälp.

Juuli Jokinen påminner om att sommarjobbarna har rätt att få en ordentlig introduktion i sitt arbete.

– Arbetsgivaren är skyldig att ge handledning i bland annat förhållandena på arbetsplatsen, hur man använder maskiner och utrustning samt hur man arbetar tryggt och säkert.

Ordentlig handledning leder till färre olycksfall i arbetet, och förbättrar både arbetshälsan och kvaliteten på arbetet.

Sommarjobbarinfo betjänar från maj till slutet av augusti

Sommarjobbarinfo öppnar i dag, onsdagen den 2 maj, och är öppen till fredagen den 31 augusti. På webbplatsen www.kesaduunari.fi finns ett paket med viktig arbetslivsinformation för den som ska börja sommarjobba, bland annat sommarjobbarens checklista och svar på de vanligaste frågorna. Via webbplatsen kan man också skicka frågor till sommarjobbarrådgivaren.

Telefontjänsten är öppen måndag till fredag klockan 9–15. Sommarjobbarinfo betjänar på svenska, finska och engelska. Man kan vara anonym när man ringer tjänsten.

Per telefon betjänar rådgivningen på numret 0800 179 279. Sommarjobbarinfo finns också på Facebook och Twitter.