Såhär ändrar du fackavdelningens namn

Förbundets styrelse har beslutat om instruktioner enligt vilka fackavdelningarna kan ändra sitt namn.

De här instruktionernas syfte är att hjälpa till vid situationer där en fackavdelning har beslutat att ändra namn. En ändring av fackavdelningens namn är en stadgeändringsfråga och måste behandlas på ett fackavdelningsmöte (medlemsmöte).

Instruktionerna för hur en namnändring går till hittar du här.