Helsingfors och Nylands regionkontor renoveras 4–29.6.

Helsingfors och Nylands regionkontor renoveras 4–29.6. På grund av renoveringen är varken förbundets eller a-kassan medlemstjänster öppna i Vanda, utan arbetstagarna jobbar under renoveringen på huvudkontoret på adressen Hagnäskajen 1 A, 00531 Helsingfors.

Alla arbetstagare kan nås normalt per telefon. Om du behöver träffa någon personligen ska du komma överens om det på förhand.