Midsommarens söckenhelgsersättningar hittar du här!

Det finns stora variationer i kollektivavtalen vad gäller söckenhelgsersättningarna inom Industrifackets avtalsbranscher. Vi har samlat ihop sammanfattningar om söckenhelgsersättningarna för våren och sommaren som du hittar sektorsvis genom att klicka på sektorns rubrik nedan.

Du kan alltid också kolla den egna branschens kollektivavtal för närmare information.

Kemisektorn

Till kemiska sektorn hör den kemiska basindustrin, plastprodukt- och kemisk produktindustrin, olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, ädelmetallbranschen, båtindustrin, borst- och penselbranscherna, sko- och läderindustrin, gummiindustrin, glaskeramiska industrin, Fiskars Finland oy ab:s arbetstagare, bildäcksbranschen samt handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen.

Teknologisektorn

Till teknologisektorn hör teknologiindustrin, malmgruvorna, plåt- och industriisoleringsbranschen samt försvarsministeriets arbetsplatser.

Trävarusektorn

Till trävarusektorn hör den mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder, bioindustrin samt snickeriindustrin.

Specialbranschernas sektor

Till specialbranschernas sektor här skogsbranschen, plantskolebranschen, skogsmaskinbranschen, torvproduktionsbranschen, landsbyggdsnäringarna, pälsbranschen, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen, glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen, textil- och modebranschen, textilservicebranschen, medie- och tryckeribranschens arbetstagare, kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet, utdelare samt teknisk service och underhåll.