FFC: Regeringen måste sluta bereda uppsägningslagen – åsiktsyttringar på arbetsplatserna möjliga

FFC är redo att inleda arbetsplatsspecifika åtgärder om regeringen inte drar bort det lagförslag som hotar att kraftigt öka ojämlikheten mellan löntagarna. FFC följer också noggrant med vilka beslut som fattas vid budgetmanglingen.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att det var ett klokt beslut av regeringen att dra bort förslaget som skulle ha försvagat möjligheterna för under 30-åringar att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Nu är det dags att också avstå från lagförslaget som skulle göra det möjligt att godtyckligt säga upp arbetstagare vid små företag. I synnerhet när forskningsinstitut som Etla och PT redan har konstaterat att effekterna på sysselsättningen sannolikt kommer att bli små, säger Eloranta.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har meddelat att det kommer att behandla lagförslaget om att försämra anställningsskyddet vid små företag. Beskedet välkomnas av FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse beslöt i dag att FFC kommer att inleda organisationsmässiga åtgärder om regeringen fortsätter bereda lagförslaget efter att remisstiden har gått ut och efter att förslaget har behandlats av rådet för bedömning av lagstiftningen.

– Torgevenemangens tid är förbi. Förbunden emellan har vi i dag kommit överens om tidtabellen och gjort upp en plan över arbetsplatsspecifika åtgärder.

Medlemsförbunden kommer under de närmaste veckorna att behandla planen i sina beslutande organ. Vi börjar göra verklighet av planen om regeringen inte drar bort lagändringen som försvagar arbetstagarnas ställning.

Under hösten väntar också annat som bekymrar FFC:s styrelse. Till exempel har finansminister Petteri Orpo kastat fram idén om att vidta snabba åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Orpo har gett tre kanslichefer i uppgift att fundera på saken.

– Ännu vet vi inte vad budgetmanglingen kommer att resultera i, men hittills har regeringen bjudit på piska mer än på morot, påpekar Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse påminner om att aktiveringsmodellen, i ljuset av flera exempel som har kommit fram under våren, har visat sig vara precis så dålig som man befarade. Den andra aktiveringsmodellen, alltså lagändringen som ska göra om karenserna, verkar bara förvärra saken.

– Den här regeringen har gjort det till sin uppgift att behandla arbetstagarna illa. Vi ser ingen annan möjlighet att försvara löntagarnas och de arbetssökandes ställning än genom att använda oss av de metoder som står till buds, konstaterar Eloranta.

Industrifackets styrelsen har kallats till ett extrastyrelsemöte redan på onsdag.