Industrifacket inleder organisationsmässiga åtgärder mot regeringen

Industrifacket har beslutat om omfattande organisationsmässiga åtgärder som är riktade mot Juha Sipiläs (C) regering. De stegvis framskridande åtgärderna inleds vid en tidpunkt som meddelas senare. Industrifackets styrelse fattade beslut om åtgärderna på sitt möte på fredagen.

Industrifacket kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka beredningen av uppsägningslagen som ökar möjligheten till godtyckliga beslut på arbetsplatserna. Ifall att regeringen avstår från sina planer vad gäller lagförslaget och förbinder sig till att inte föra fram flera förslag till riksdagen som skulle göra arbetslivet eländigare, är Industrifacket redo att överväga att avstå från sina påtryckningsåtgärder.

Industrifackets styrelse behandlade frågan på basis av centralstrejkkommitténs förslag. Styrelsen var enhällig i beslutet om att det inte i det här läget finns något annat alternativ än politisk påtryckning mot regeringen.

Regeringen Sipilä har samlat på sig en dystert lång syndalista på försämringar av arbetslivet. Arbetstagarna har bestraffats med nedskärningar i såväl anställnings- och arbetslöshetsskyddet som utbildningen.

Av de senaste åtgärderna har den första så kallade aktiveringsmodellen varit en rejäl flopp. Den andra aktiveringsmodellen verkar i sin tur endast förvärra de arbetslösas situation. I samband med ramförhandlingarna förivrade sig regeringen och försökte trolla fram två fullständigt hopplösa förslag – utan någon som helst förberedelse.

Förslaget om att försämra ställningen för under 30-åriga anställda förstod man ändå att dra tillbaka, men beredningen av det hårresande förslaget som gäller företag med färre än 20 anställda fortsätter, trots att det är väldigt svårt att hitta någon expert i Finland som skulle tror på dess effekt.

Mer information: Riku Aalto, tel. 0400 711 072