Godkänner du att du i praktiken kan få sparken utan någon som helst motivering?

Industrifacket har utlyst ett övertidsförbud inom förbundets avtalsbranscher som inleds måndagen 17.9 klockan 00.00. Övertidsförbudet är en laglig åtgärd med vilken förbundet försvarar alla arbetstagares uppsägningsskydd.

Att vägra göra övertid är en åsiktsyttring mot regeringens politik som försämrar arbetslivets spelregler. Vi vill att regeringen drar tillbaka sitt lagförslag som försvagar uppsägningsskyddet för arbetstagare på arbetsplatser med färre än 20 anställda.

Lagförändringen försätter arbetstagare och små arbetsplatser i en ojämlik ställning. Risken finns också att rätten att säga upp arbetstagare på lätta grunder av personliga skäl, sprids till alla arbetsplatser.

Det hela handlar alltså om huruvida du godkänner att ditt eget eller någon annans uppsägningsskydd försvagas.

Övertidsförbudet är första skedet i stegvis upptrappande stridsåtgärder som Industrifackets styrelse fattade beslut om redan i augusti. Förbundet godkänner inte att någons uppsägningsskydd försvagas. Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka beredningen av uppsägningslagen som bara skulle öka mängden godtyckliga beslut på arbetsplatserna.

Vi agerar nu när uppsägningslagen fortfarande bereds. Regeringen kan ännu dra tillbaka lagförslaget.

Övertidsförbudet är i kraft tillsvidare och förtroendemännen och medlemmarna meddelas skilt om när förbudet hävs.

Övertidsförbudet omfattar inte medie- och tryckbranschen, tidningsutdelarna eller tjänstemännen inom kommunikationsbranschen.

Anställningsrådgivningen fungerar som strejkjour

Att vägra göra övertid är en laglig åtgärd. Arbetsgivaren får inte till exempel förhindra arbetstagare att lämna arbetsplatsen, hota med åtgärder eller sanktioner.

Om din arbetsgivare försöker förneka din rätt att delta i övertidsförbudet, kontakta arbetsplatsens förtroendeman.

Om din arbetsplats inte har någon förtroendeman, kontakta då Industrifackets anställningsrådgivning, tel. 020 690 447. Jouren är öppen måndag till fredag 8.30–15.

Du kan också meddela förbundet om arbetsgivarens motåtgärder per e-post, [email protected].

Följ med rapporteringen om arbetskonflikten på Industrifackets webbplats och förbundets Facebook-sida.

Läs mera här.