Riku Aalto: Vi skulle inte ha velat gå så här långt

Industrifacket ordnar onsdagen den 3 oktober en ett dygn lång strejk. Den politiska strejken som stannar upp arbetet är riktad mot regeringens planer på att försämra arbetslivet.

Industrifackets strejk gäller 150 verksamhetsställen runt landet. Strejken omfattar omkring 22 000 arbetstagare. Strejken inleds onsdagen den 3 oktober klockan 00.00 och slutar den oktober klockan 00.00.

Strejken har begränsats så att skyddsarbete som man har kommit överens om med huvudförtroendemannen, samt sådant arbete som är nödvändigt för att säkra människoliv och hälsa samt apparatursäkerhet inte omfattas av strejken.

– Vi skulle inte ha velat gå så här långt, men tjurskalligheten inom Juha Sipiläs (C) borgarregering gav oss inga alternativ, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

De eventuella lindringarna i lagförslaget som Sipilä lyfte fram i torsdags är enligt Aalto inte närmelsevis tillräckliga för att Industrifacket skulle ändra planerna för påtryckningsåtgärderna.

Industrifackets styrelse beslöt på sitt möte den 24 augusti om omfattade, stegvis framskridande åtgärder mot Sipiläs regering. Ett övertidsförbud inom förbundets branscher ha varit i kraft sedan den 17 september. Nu inleds alltså påtryckningsåtgärdernas andra skede.

Förbundets ordförande Aalto påminner om att regeringen inte har klarat av att presentera sanningsenliga bevis som skulle stöda en skärpning av uppsägningslagen. Ändå fortsätter man att bereda en lag som ökar orättvisa och ojämlikhet på arbetsplatserna som om den skulle behövas och vara berättigad.

Industrifacket har redan tidigare lovat att överväga att sina påtryckningsåtgärder ifall att regeringen avstår från sitt odugliga förslag och förbinder sig till att inte föra flera förslag till riksdagen som skulle göra arbetslivet eländigare.

Mer information: Riku Aalto, tel. 0400 711 072