Vad är övertidsförbudet frågan om och vem omfattas av det?

Det hela handlar om huruvida du godkänner att ditt eget eller någon annans uppsägningsskydd försvagas.

Industrifacket har utlyst ett övertidsförbud. Övertidsförbudet är en laglig organisationsmässig åtgärd, med vilken vi försvarar alla arbetstagares uppsägningsskydd.

Övertidsförbudet är en ovanlig åtgärd som riktas mot regeringen, inte mot arbetsgivarna.

Att vägra göra övertid är en åsiktsyttring mot regeringens politik som försämrar arbetslivets spelregler. Genom övertidsförbudet vill vi sätta stopp för försvagandet av löntagarnas ställning och deras anställningsvillkor.

Vi vill att regeringen drar tillbaka sitt lagförslag som försvagar uppsägningsskyddet för arbetstagare på arbetsplatser med färre än 20 anställda. Det finns inga garantier för att den försvagningen av uppsägningsskyddet som regeringen föreslår skulle stanna vid arbetsplatser med färre än 20 anställda.

Övertidsförbudet börjar 17.9 kl. 00.00 och är i kraft tillsvidare.

Övertidsförbudet omfattar alla arbetstagare inom Industrifackets avtalsbranscher, förutom medie- och tryckbranschen, tidningsutdelarna eller tjänstemännen inom kommunikationsbranschen Grafinet rf,  oberoende om de är medlemmar i Industrifacket eller inte. Arbetsgivarens tolkning ändrar inte på det faktum.

Det hör till medlemmarnas skyldigheter att delta i övertidsförbudet. Den som jobbar övertid under övertidsförbudet godkänner regeringens försämringar i uppsägningsskyddet.

Arbetsgivaren får inte pressa arbetstagare till övertidsarbete. Om arbetsgivaren gör det kan följden vara böter eller som mest 6 månaders fängelsestraff (Strafflagen 47 kap. 3 och 4§).

Mer information om övertidsförbudet och orsakerna bakom det hittar du här.