Facket godkänner fortsättningsvis inte ett försämrat uppsägningsskydd – strejkberedskapen kvarstår tills vidare

Industrifacket förutsätter att regeringen Sipiläs nya förslag om uppsägningsparagrafen i arbetsavtalslagen ska beredas färdigt genom trepartsberedning. Beredningen innebär i praktiken beredning av motiveringarna till lagändringen.

Fackets styrelse höll på tisdag fast vid sin tidigare linje om att facket inte godkänner en försämring av uppsägningsskyddet för arbetstagare. Uppsägningslagen som regeringen Sipilä offentliggjorde förra veckan och dess motiveringar innehåller fortfarande stora frågetecken.

Styrelsen beslutade även att strejkberedskapen ska upprätthållas utgående från de tidigare planerna. Facket avhåller sig dock från åsiktsyttringar fram tills det att den slutliga formen på lagen och dess motiveringar är klara.

Även FFC:s styrelse förutsatte i fredags att lagens motiveringar ska beredas som en trepartsberedning.

Industrifackets styrelse sammanträdde på tisdagen i Helsingfors.

Regeringen Sipiläs nya förslag är inte ett förhandlingsresultat. Det betyder att FFC eller övriga centralorganisationer inte har medverkat i lagberedningen. FFC:s och Industrifackets styrelse varken godkänner eller avslår förslaget från landets regering.

Såväl Industrifackets som FFC:s beslut är att lagens motiveringar ska beredas genom en genuin trepartsberedning. Med trepartsberedningen vill man säkerställa att uppsägningsskyddet för en enskild arbetstagare inte försämras.

Trepartsberedningen innebär att regeringen bereder lagstiftning som berör arbetslivet i samarbete med arbetstagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer.