Industrifacket tar till hårdare organisationsmässiga åtgärder för att försvara uppsägningsskyddet

Industrifackets styrelse har beslutat att förbundet tar till hårdare organisationsmässiga åtgärder för att försvara uppsägningsskyddet. Detaljerna om och tidtabellen för de fortsatta åtgärderna meddelas senare.

Med de organisationsmässiga åtgärderna motsätter sig förbundet den uppsägningslag som regeringen Sipilä driver, med vilken man vill försvaga enskilda arbetstagares uppsägningsskydd på små företag.

Det övertidsförbud som Industrifacket tidigare har utlyst gäller fortfarande tillsvidare. När övertidsförbudet upphävs meddelas det skilt om det.
150 av Industrifackets arbetsplatser och nästan 22 000 medlemmar strejkade redan onsdagen 3.10.

Förbundets strejksida hittar du här. Följ med förbundets webbplats och kanaler på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om de organisationsmässiga åtgärderna.

Industrifacket är berett att överväga att dra tillbaka sina stridsåtgärder, om regeringen drar tillbaka lagförslaget som ökar ojämlikheten.