Kalender kan beställas via E-tjänsten

Industrifackets medlemskalender för år 2019 kan beställas via E-tjänsten. När beställningen är klar skickas kalendern hem med posten. Beställningen gäller även kommande år.

Beställningen görs enklast på E-tjänsten vid punkten Medlemsförmåner ⇒ Kalender ⇒ klicka för rutan ”Beställ”. Kalendrarna kommer från tryckeriet i början av november och postningen börjar vecka 45.