Morgondagens strejk är helt laglig

Den av Industrifacket utlysta strejken är en laglig åtgärd, med vilken vi försvarar alla arbetstagares uppsägningsskydd.

Arbetsgivaren kan inte förbjuda en arbetstagare att delta i strejken. Arbetsgivaren kan till exempel inte förbjuda arbetstagarna att avlägsna sig från arbetsplatsen, utpressa eller hota med någon slag av bestraffning. Påtryckningar från arbetsgivarens håll kan ge arbetsgivaren böter eller som mest 6 månaders fängelsestraff (Strafflagen 47 kapitel 3–4 paragrafen).

En enskild arbetstagare kan inte krävas på en särskild anmälan om att hen deltar i strejken. Det är inte fråga om en olaglig frånvaro.

Strejken omfattar alla arbeten på de utlysta arbetsplatserna, oberoende av om arbetstagaren är Industrifackets medlem eller ej. Här hittar du arbetsplatserna som omfattas av strejken.

Strejken omfattar alla arbetsskift på de i fråga varande verksamhetsställena som enligt arbetsschemat inleds mellan onsdagen 3.10 klockan 00.00 och torsdagen 4.10 klockan 00.00.

Strejkbidrag utbetals till de arbetstagare, som anslutit sig som medlemmar till Industrifacket senast 26.9.2018. Stejkbidrag ansöks via E-tjänsten. Strejkbidragsblanketten kan infyllas from 3.10 kl 6.00.

Övertidsförbudet som utlystes tidigare är fortfarande i kraft tillsvidare.

Huvudförtroendemannen på din arbetsplats svarar på ytterligare frågor.

Du hittar även frågor och svar på förbundets nätsidor.