Förbundets branschöversikt: Konkurrens om arbetstagare

Under konjunkturuppgångar är efterfrågan på arbetskraft stark i Finland, konstateras i Industrifackets branschöversikt. Företagen borde utöver att ha råd att betala löner också ha vilja att betala löner, säger forskningschef Anu-Hanna Anttila.

– Man brukar säga att ett företag måste ha råd att betala löner. Men de borde också ha vilja att betala. Med ordentliga arbetsvillkor och tillräcklig ersättning kan företagen trygga att de har tillräckligt med kompetenta och i företaget engagerade arbetstagare, konstaterade Anttila då hon presenterade sin branschöversikt för förbundets fullmäktige den 21 november.

Av den första branschöversikt som Industrifackets forskningsenhet publicerade framgår att arbetskraftsbristen märks mest inom metall- och virkesproduktbranscher, i synnerhet i västra och södra Finland. Hälften av förbundets förtroendemän anser åter att de på sina arbetsplatser har haft svårt få kunniga arbetstagare.

– Under konjunkturenkäten framkom att företagen ställvis börjat betala till sina arbetstagare rekryteringsarvoden, om de lyckas finna nytt folk som kan anställas, och det anställs också nya arbetstagare.

Trots att det nu finns många lediga arbetsplatser, har arbets- och samhällspolitiska beslut också förorsakat osäkerhet på arbetsmarknaden och försvagat utkomsten. Antalet löntagare som jobbar deltid i Finland uppgick 2017 till 332 000, vilket är 10 000 fler än 2016. Av arbetstagarna inom industrin arbetade var femte på deltid.

– Exempelvis aktiveringsmodellen har snarare medfört nya problem än förbättrat sysselsättningsutvecklingen, säger Anttila.

Industriproduktionen i Finland har från början av 2018 ökat med 3 % och exporten har ökat med 7 %. Löntagarnas löner steg med 2,1 % och reallöner med 0,8 %, eftersom löneökningarna var snabbare än inflationen.