Turja Lehtonen: Industri i Finland stöder klimatpolitiken

Industrifackets första vice ordförande Turja Lehtonen lyfte i sitt tal till fullmäktige fram utmningen med klimatförändringen. Den bästa formen av klimatpolitik är att industrin är verksam i Finland och klimatmålen stramas åt på ett sätt som behandlar konkurrerande länder på samma sätt, sade Lehtonen. I sitt tal tog han också fram trepartssamarbetet på arbetsmarknaden vars nytta för det finländska samhället igen blev tydligt i samband med uppståndelsen kring regeringens lagförslag om uppsägningsskyddet.

Lehtonen sade att klimatförändringen för tillfället diskuteras mer än någonsin tidigare – av goda orsaker!

– Det är självklart att vi måste få till stånd en förändring. Att stävja uppvärmningen till under två grader är ett mål som är allmänt accepterat. Klimatpolitiken måste vara effektiv och global.

Vägen till att nå målet måste ändå vara byggd på en hållbar grund–EU har gått i första ledet med att göra ändringar vilket leder till att industrin inom EU och i Finland konkurrenskraft lider trots att den finländska industrin redan nu hör till de renaste i världen vad kommer till klimatutsläpp, sade Lehtonen.

Lehtonen tog också fram skogsbruket som förekommit i diskussionerna kring motarbetandet av klimatförändringen. Lehtonen påpekade att skogsvården i Finland står på hållbar grund och bioekonomin öppnar möjligheter för nya jobb.

– Den hållbara skogsavverkningen kan öka till omkring 80 miljoner kubik om året och fortsättningsvis skulle våra skogar utgöra en betydande kolsänka.

Lehtonen förutspådde också en het höst på arbetsmarknaden.

– Efter en hård kamp lyckades vi få bort det vaga omnämnandet av en försämring av tillit till arbetstagaren som en giltig orsak till uppsägning från uppsägningslagen. Dessutom fick vi bort omnämnandet av mängden anställda i företaget, vilket skulle ha försatt de anställda i två olika kast.