Val av styrelse vid höstmötet

Fackavdelningarnas höstmöten går av stapeln i oktober och november. Vid höstmötet väljs styrelsen för fackavdelningen för kommande år eller för två år ifall fackavdelningen så beslutit.

Om en styrelse har valts för två år i samband med höstmötet 2017 behövs nyval av styrelsen inte förrättas, utan styrelsen kan fortsätta i sin nuvarande form fram till hösten 2019.

Minimistorleken för en fackavdelningsstyrelse är en ordförande, fyra ordinariemedlemmar och fem suppleanter. Suppleanterna kan vara personliga eller allmänna suppleanter. Även för ordföranden ska en suppleant väljas, men personen verkar inte som vice ordförande emedan det är styrelsens uppgift att välja en vice ordförande.

Styrelsen kan enligt reglerna högst bestå av ordförande, 20 ordinarie medlemmar och 21 suppleanter.

En funktionärsanmälan gällande personvalen på höstmötet skickas senast per 15.12.2018 till det egna regionkontoret. En funktionärsanmälan bör inlämnas trots att inga förändringar i personvalen skett.

Fackavdelningens personval meddelas med det här formuläret.