Välkommen på kurs!

Är du i behov av utbildning? Industrifacket erbjuder utbildning på Murikka-institutet i Teisko i Tammerfors och i regionerna. Kurserna är avgiftsfria för medlemmar. Bekanta dig med det svenskspråkiga kursutbudet för året 2019 och änsök genast om en plats på kurser som inleds i början av året.

Se kursutbudet här.