Bekanta dig med Industrifackets studiehandbok 2019

Fackets studiehandbok 2019 finns nu online. Bekanta dig med handboken och anteckna intressanta kurser 2019 i din kalender. Kursutbudet på svenska
finns samlat i avsnitt 14 i studiehandboken. I handboken hittar du också bland annat anvisningar om hur du söker samt information om ekonomiskt stöd.

Ansökan till kurser i början av året är nu som hetast. Säkra din plats och sök nu!

Handboken trycks senare och kommer att skickas till huvudförtroendemän och arbetarskyddsombud, samt till fackavdelningarnas ordförande, sekreterare, studiesekreterare och korrespondenter.

OBS. Som bilaga till handboken finns en tabell med de överenskomna branschspecifika kurserna för förtroendevalda 2019. På grund av långvariga kursförhandlingar publiceras tabellen senare.

Vi se på kurs – lärande är närande!

Läs studiehandboken

Kursansökan