Notera villkoren för medlemsåterbäringen

Fackavdelningen bör uppfylla vissa villkor för att fackförbundet ska kunna betala medlemsåterbäringen till fackavdelningen.

Fackavdelningen bör ha godkänt modellstadgar, samt registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.

Fackavdelningen bör även ha valt en stadgeenlig styrelse. Minimistorleken på fackavdelningens styrelse är ordförande +4 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter. Som störst kan styrelsen bestå av ordförande, 20 ordinarie ledamöter samt 21 suppleanter.

Fackavdelningen bör dessutom lämna in sin funktionärsanmälan till förbundet senast 28.2.