Förtroendeman – kom på kurs!

Industrifacket ordnar en svenskspråkig grundkurs för förtroendemän 13–17.5 i Helsingfors. På kursen lär du dig grunderna i uppdraget och får tips om hur du kommer vidare. Kursen är del 1/3 av förtroendemannens grundutbildning.

Kursen är för dig som är helt nyvald i uppdraget, men lämpar sig även för dig som för tiotals år sedan gått en grundkurs.

Din anmälan om att delta i kursen kan du fylla här.

Kom ihåg att be din arbetsgivare om underskrift på din ansökan. Skicka sedan din ansökan till [email protected] eller per post till:
Industrifacket rf / Utbildningsenheten, PB 107, 00531 Helsingfors.

Har du frågor kring kursen, kontakta organisationsombudsman Nina Wessberg [email protected] eller 040 674 3891.