Studiehandboken finns nu i tryckt form

Industriackets studiehandbok 2019 är nu tryckt. I handboken finns information om Murikkas kurser och regionala helgkurser samt ansökningsanvisningar och annan relevant utbildningsinformation. Kursutbudet på svenska finns samlat i avsnitt 14 i studiehandboken.

Handboken skickas ut till huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna samt till fackavdelningarnas ordföranden, sekreterare, studiesekreterare och korrespondenter.

Om du vill beställa handboken till exempelvis anslagstavlan eller kafferummet på ditt jobb, går den att beställa här.

Handboken finns också på webben. Bekanta dig med handboken här.

Vi ses på kurserna – lärande är närande!