Medlemsavgiftskalkylatorn är lätt att använda

I e-tjänsten finns en medlemsavgiftskalkylator med vilken medlemmar kan logga in med sina personliga bankkoder och kolla sin medlemsavgift i euro.

Från kalkylatorn kan man gå vidare till betalning av medlemsavgiften, och dessutom kan användaren se sin medlemsavgiftshistoria.