Arbetslösa har nu möjlighet att samla in aktivitet genom webbkurser

Facket utökar utbildning för arbetslösa som uppfyller villkoren för aktivitetsmodellen genom att börja erbjuda kurser även på webben. Genom att delta i webbkurser undviker den arbetslösa nedskärningar i sitt utkomstskydd. Webbkursernas språk är finska.

Webbkursen Taitava työnhakija (Kompetent arbetssökande)

Webbkursen består av fyra separata webbkurser på fem dagar. Kurserna kan genomföras på webben oberoende av tid och plats. Slutförandet av var och en av kursperioderna uppfyller aktivitetsvillkoret för en uppföljningsperiod på 65 dagar. Att genomföra kursen försäkrar fullt utkomststöd för den arbetslösa medlemmen under resten av året.

Utbildningen betraktas som aktivitet endast om uppföljningsperioden för aktivitet har börjat 1.4.2019 eller senare. Fr.o.m. 1.4 kan du logga in på webbkursen här. Inloggningen sker med bankkoder. Systemet identifierar inloggningen och omdirigerar automatiskt till tjänsteleverantörens webbplats.

Till skillnad från kurser som anordnas av Murikkainstitutet behöver den arbetslösa inte meddela TE-byrån att hen påbörjat kursen Taitava työnhakija eller låta TE-byrån kontrollera att webbkursen uppfyller aktivitetskraven. Efter varje period får deltagarna ett intyg över kursdeltagande. Intyget ska skickas till Industrins arbetslöshetskassa.

Mer information om webbkurserna lämnas av utbildningschef Hannu Siltala, tfn 040 579 6306 och utbildningsplanerare Merja Westman, tfn 050 306 4435.

Mer information om aktivitetsmodellen och utkomstskydd lämnas av Industrins arbetslöshetskassas telefontjänst, tfn 020 690 455