Industrifacket häver blockaden mot Lapwall

Industrifacket avslutar sin blockad av Lapwall Oy:s enhet i Pyhäntä. Blockaden hävs efter parterna nått en överenskommelse om tvistefrågorna på ett sätt som tillfredsställer Industrifacket.

Industrifacket utlyste ansökningsblockaden mot Lapwall i mars. Orsaken var de oegentligheter inom företaget som Industrifacket fått vetskap om. Blockaden avslutas idag med omedelbar verkan.

Information:

Sektorchef för trävarusektorn inom Industrifacket Jyrki Alapartanen, tel. 040 587 7563