Egentliga Finlands regionkontor flyttar i maj

Egentliga Finlands regionkontor flyttar från Humlegårdsgatan till en ny adress i slutet av maj. Den nya adressen är Slottsgatan 50, 2. våningen, 20100 Åbo. Telefonnumren förblir oförändrade.

På grund av flytten är kontoret stängt under tiden 20.5–9.6. Dörrarna på Slottsgatan öppnas måndag 10.6.

Regionkontorets telefonnummer till den fasta telefonen är ur bruk under flytten. Vid behov kan du kontakta fackets servicenummer. Fackets kontaktuppgifter hittar du här.

Om det gäller arbetslöshetsfrågor lönar det sig att ta kontakt med Industrins arbetslöshetskassa 020 690 455 må–fre kl. 8.30–15.

Vi beklagar eventuella besvär som flytten förorsakar.