Fackets riksomfattande mediekampanj startade

Industrifackets riksomfattande mediekampanj startade idag. Kampanjen hörs i radio och syns på nätet och på TV. Följ Fackets mans äventyr och dela videor på sociala medier. Bekanta dig med Fackets man på adressen liitonmies.fi.