Industrifackets fullmäktige 21.-22.5.

Industrifackets fullmäktige samlas till vårmöte 21.-22.5 i Helsingfors.

På föredragningslistan finns bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för året 2018. Industrifackets ordförande Riku Aalto och vice ordförande Turja Lehtonen håller sina inledande anföranden i mötet.

Dessutom behandlar fullmäktige förbundets strategi samt fackavdelningarnas initiativ inför kollektivavtalsförhandlingarna i höst. Det finns tillsammans mer än 1300 initiativ av vilka största delen berör höstens förhandlingar om kollektivavtal. Ett av de mest förekommande förslagen gäller att slopa de försämringar som konkurrenskraftsavtalet förde med sig. Det gäller bland annat att få bort förlängningen av arbetstiden med tre dagar på årsnivå, eller de s.k. kiky-dagarna.