Nya stipendier för Industrifackets studerandemedlemmar

Industrifacket kommer att börja dela ut stipendier på 500 euro till förbundets studerandemedlemmar. Upp till 120 stipendier kommer att delas ut per år.

Beslutet om stipendierna fattades av Industrifackets jubileumsfullmäktige under sammanträdet där man firar att det gått 120 år sedan Metallarbetarförbundet grundades.

Målet med stipendierna är att stöda ungdomar i sina studier. Kriterier för att få ett stipendie är bland annat att den sökande visat intresse för facklig organisering, arbetat för en god sammanhållning bland studerande, ett höjande av den egna branschens yrkesmässiga anseende och skolinformation. Industrifackets studerandemedlemmar, personal vid läroinrättningarna samt Industrifackets förtroendevalda och fackavdelningar kan rekommendera någon för stipendiet.

Den första ansökningsomgången inleds under hösten 2019. Efter det kan man ansöka om stipendier två gånger i året.