Pröva något nytt – kom med på Industrifackets svenska kurser!

Det svenskspråkiga kursutbudet denna höst är digert. Veckoslutskurserna Arbetslivets verktygsback (14–15.9 i Åbo) och Medlemsforum (12–13.10 i Murikka) ger dig som svenskspråkig medlem en bra insyn i det som är aktuellt inom facket.

Veckoslutskursen i september inriktar sig på de nyaste lagförändringarna inom arbetslivet medan oktober veckoslutet ger information om hur facket jobbar internationellt samt vilka medlemsförmåner försäkringsbolaget If kan erbjuda. Den kommande kollektivavtalsrundan står givetvis även på agendan och andra aktuella ärenden. Så kom med och träffa andra fackligt aktiva.

För första gång ordnas den tvådelade fortsättningskursen för förtroendemän på svenska. Den första delen inleds redan 30.9 i förbundets utbildningslokaler i Helsingfors. Fortsättningskursen är tänkt för dig som redan gått grundkursen. Under kursen fördjupar vi oss i olika avtalstolkningar, lär oss mer om organisering, diskuterar samarbete på arbetsplatsen med arbetsgivarförbundets representanter och övar oss på kommunikation.

Du hinner ännu anmäla dig med blanketten. Fortsättningskursen omfattas av arbetsgivarens stöd, så du behöver din arbetsgivares namn på din ansökan.

I november är alla svenskspråkiga förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige välkomna med på kursen med namn Kompletteringskurs. Kursen hålls under tre dagar i Murikka. Jämställdhetsplaner, läget i kollektivavtalsrundan, kemikalier och risker samt lokala avtal står på agendan. Deltagarna har möjlighet att föreslå egna ämnen till kursen, så tipsa gärna om vad du vill lära dig mer om!

Information om alla svenskspråkiga evenemang och kurser hittar du här.