FFC delar klimatstrejkrörelsens oro över den globala uppvärmningen och förväntar sig att regeringen vidtar effektiva klimatåtgärder

Fackcentralen FFC deltar i klimatstrejkrörelsens evenemang i Helsingfors fredagen den 27 september.

Under evenemanget hålls ett anförande av Pia Björkbacka, som är internationell expert på FFC. Hon konstaterar att FFC delar klimatstrejkrörelsens allvarliga oro över den globala uppvärmningen.

– Den internationella klimatstrejkrörelsen gör ett viktigt arbete, när den gör folk mer medvetna om klimatförändringens effekter. Vi kan helt enkelt inte låta bli att bekämpa klimatförändringen, för dess skadliga effekter gäller precis alla. På en död planet finns inga jobb att försvara.

FFC uppmanar ändå inte sina medlemmar att strejka för klimatet, även om fackcentralen i övrigt uppmanar alla arbetstagare att agera för att stoppa den globala uppvärmningen.

– Eftersom kollektivavtalen är i kraft, skulle en politisk strejk rikta sig mot den finländska regeringen. Den nuvarande regeringen har ändå satt upp klimatmål som i en internationell jämförelse är väldigt ambitiösa, och FFC vill vara med om att tillsammans med regeringen och arbetsgivarna fatta beslut om klimatåtgärder som har den största effekten. Samtidigt måste vi lyssna på de unga, betonar Björkbacka.

Den internationella klimatpanelen IPCC publicerade för ett år sedan en rapport som visar att följderna för jorden kommer att bli förfärliga om klimatet värms upp med över 1,5 grader: djurarter utrotas, ökenspridningen tilltar, det blir vanligare med förödande översvämningar och bränder, och allt fler människor drabbas av hungersnöd.

Både FFC och klimatstrejkrörelsen vill att klimatlagen i Finland ska uppdateras så att målen för både utsläppsminskningar och koldioxidsänkor stämmer överens med gränsen på 1,5 graders uppvärmning. Det här är också den finländska regeringens mål.

– För FFC, liksom för klimatstrejkrörelsen, är det viktigt att åtgärderna för att skära ner utsläppen är rättvisa. Genom åtgärderna måste man skapa nya jobb av god kvalitet, göra det möjligt för arbetstagarna att lära sig de nya färdigheter som behövs och se till att åtgärderna inte leder till att det blir svårt för arbetstagarna att klara sig ekonomiskt. När åtgärderna genomförs på ett socialt hållbart sätt kan man samtidigt säkerställa att folk vill agera för att uppnå målen, säger Pia Björkbacka.