Sektorchef Toni Laiho om förhandlingarna: Talkotimmarna ska bort

Kollektivavtalsförhandlingarna för kemisektorns del har kommit i gång. Vi frågade sektorchef Toni Laiho om stämningen kring förhandlingarna.

Kemisektorn står för tolv olika kollektivavtal. En hurdan jonglör måste man vara för att man ska klara av att organisera förhandlingarna i tolv olika förhandlingsbord?

– Man måste inte vara jonglör eller en trollkarl. Visst, vi jobbar långa dagar. Jag deltar själv i de flesta förhandlingarna. Det handlar om att organisera tidtabeller. Vi har mycket tid på oss också, fram till början av nästa år.

Toni Laiho

Hittar du något gemensamt för alla tolv branscher?

– Det som förenar alla branscher är förlängningen av den årliga arbetstiden 24 timmar, som kom med konkurrenskraftsavtalet, på ett eller annat sätt. Vi har inom kemisektorn sagt upp det inom vissa avtal, men det verkar som om det ändå kommer att bli en förhandlingsfråga som dyker upp.

– Samtidigt finns det också förväntningar på lönehöjningar efter flera avtal med måttliga löneuppgörelser.

Förhandlingarna inom bilbranschen går vidare i eget tempo jämfört med kemiska industrin. För dig blir det första gången du deltar i bilbranschens förhandlingar. Skiljer sig förhandlingskulturen där från andra branscher?

– Alla förhandlingsbord skiljer sig från varandra. Jag har haft möjligheten att förhandla med flera olika arbetsgivarförbund och på så sätt tagit del av olika typer av förhandlingskulturer. Det gläder mig att vi hittade nästan genast en kultur

– Där finns på arbetsgivarsidan så mycket erfarenhet och traditioner att det egentligen kändes ganska bekant, så där tror jag vi kommer att klara oss bra.

Det är många som har ögonen på teknologibranschens förhandlingar. Andra branscher följer med dem…också andra förbund. Hur påverkar det här förhandlingarna inom kemisektorns branscher?

– Visst följer vi med vad som händer. Vi har bundit oss till den exportdrivna modellen gällande lönehöjningar och kostnadsnivå, men samtidigt för kemisektorn sina egna förhandlingar, helt enligt vår egen tidtabell, och vi ser vart vi kommer.

Hur låter det på fältet gällande konkurrenskraftsavtalet och arbetstidsförlängningen?

– Meddelandet är klart och tydligt. Vi kan säga att vi har hört er och förstått innehållet. Vi arbetar mot det målet och vi ska kunna uppnå det.