Uppgiften om verksamhetsställe är viktig vid stridsåtgärder

Via E-tjänsten på Industrifackets webbplats kan du göra många olika slags anmälningar gällande medlemskapet och uppdatera dina kontaktuppgifter. Aktuella kontaktuppgifter hjälper fackets personal att bättre betjäna medlemmarna.

Uppgifter om verksamhetsställe och kontonummer är särskilt viktiga i undantagssituationer, till exempel vid eventuella stridsåtgärder. Utan uppgift om verksamhetsställe eller kontonummer kan till exempel strejkunderstöd inte betalas.

Så här loggar du in till E-tjänsten

Du kommer till E-tjänsten via förstasidan på webbplatsen www.teollisuusliitto.fi. Logga in till tjänsten med dina nätbankkoder.

Klicka på Medlemskap på förstasidan. Kontrollera att dina medlemsuppgifter är uppdaterade. Om ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt kontonummer eller uppgift om ditt verksamhetsställe saknas i uppgifterna, kan du lägga till dem med redigeringsfunktionen.

Obs! Kom ihåg att spara dina ändringar efter varje gång du redigerat uppgifterna. Kom ihåg att logga ut från tjänsten.

Skriv ut ett arbetsplatsmeddelande om uppdatering av medlemsuppgifter för anslagstavlan på din arbetsplats.

På svenska – Uppdatera dina medlemsuppgifter 

På finska – Päivitä jäsentietosi