Industrifackets förhandlare: Viktigt att löneuppgörelsen leder till ökad köpkraft

Teknologiindustrins avtalsförhandlingar har nu pågått en stund och det är klart att en och annan håller ögonen på vad som sker i förhandlingsborden.

Styrelsemedlemmen Mari Tuomaala från Torneå och huvudförtroendemannen för SSAB:s fabrik i Brahestad, Timo Mällinen, berättar om hur förhandlingarna inom teknologisektorn har kommit igång.

Hur är stämningen vid förhandlingsborden?

– Det här blir fjärde kollektivavtalsförhandlingarna för min del och stämningen är ungefär likadan som tidigare år. Till en början var Teknologindustrins arbetsmarknadsdirektör Minna Helles utlåtande, om att arbetstidsförlängningen på 24 timmar ska utgöra en del av det nya kollektivavtalet, en jobbig inledning. Vår uppfattning är att förlängningen av den årliga arbetstiden skrevs ner i ett skilt protokoll, som ensidigt kan sägas upp – vilket vi också gjort. Gällande det har vi inledningsvis haft helt motsatt ståndpunkter, säger Tuomaala.

Timo Mällinen håller med Tuomaala.

– Ganska trögt har det varit. En del av arbetsgivarsidans krav är helt otroliga, säger Mällinen.

Vilken är den viktigaste målsättningen för förhandlingarna?

– Det viktigaste är att få till stånd en löneuppgörelse som ökar arbetarnas köpkraft. Förutom det, ska 24 timmar extra arbete inte utgöra en del av avtalet, säger Tuomaala.

Det finns också andra skillnader i synsättet mellan facket och arbetsgivarna när teknologisektorns folk strävar efter att försvara och förbättra arbetsvillkoren för en väldigt stor andel av Industrifackets medlemmar.

– Vi utgår från att frågor kring arbetshälsa och de anställdas möjlighet att delta i beslutsfattandet på arbetsplatsen påverkar produktiviteten. Vi har också fått in flera motioner från fackavdelningarna som gäller kombinerandet av familj och arbetsliv, säger Tuomaala.

– För min del är allt klart och tydligt. Jag tog senast igår meddelanden och de råder inget tvivel om vad som gäller. 24 timmar tilläggsarbete ska inte finnas i avtalet, säger Tuomaala och hälsar till valsverket i Torneå.

– Våra medlemmar är fiffiga människor. Deras krav är inte oskäliga. Genom en rättvis löneuppgörelse kommer vi vidare, säger Tuomaala.

Hur låter det på fältet bland medlemmarna?

– Meddelandet från fältet är tydligt. Några försämringar ska vi inte gå med på den här gången. Precis som Mari här säger, så ska konkurrenskraftsavtalet slopas och realinkomsterna stiga. Det vill vi, och måste vi hålla fast vid, säger Mällinen.

– För tillfället vill arbetsgivarna att det blir arbetstagarna och deras familjer som ska betala för att få till stånd en ökad konkurrenskraft.

Kollektivavtalet för teknologiindustrin löper ut 30.10.2019.