Sektorchef Jyrki Alapartanen: Vi strävar efter att ha ett avtal innan slutet av november

Den 8:e oktober inleddes kollektivavtalsförhandlingarna inom den mekaniska skogsindustrin.

Målet är att uppnå en överenskommelse och ett nytt avtal medan det nuvarande kollektivavtalet gäller. Det nuvarande avtalet löper ut den 30 november.

Jyrki Alapartanen

Vi ställde Industrifackets sektorchef för trävarusektorn, Jyrki Alapartanen, några frågor om förhandlinarna.

Hur långt ifrån varandra ligger ni inledningsvis i förhandlingarna med arbetsgivarsidan Skogsindustrin?

– Det är klart att det i början av förhandlingarna ligger parternas målsättningar långt ifrån varandra. Sådant är det. Nu börjar arbetet med att föra samman våra målsättningar, vilket vi strävar efter att vi får gjort innan avtalsperioden löper ut.

Från de övriga förhandlingsborden låter det som att man noggrant följer med vad som händer i teknologiindustrins förhandlingsbord. Hur är läget för den mekaniska skogsindustrins del?

– Det är klart att alla följer med vad som händer i teknologiindustrin. Det gör vi också i våra förhandlingsbord. Utgångsläget är ändå att vi ska svarva fram ett eget kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin utgående från våra egna utgångspunkter. Så har vi också gjort det förberedande arbetet inför förhandlingarna inom Industrifacket.

Den här avtalsrörelsen största fråga för Industrifackets del verkar bli konkurrenskraftsavtalet och 24 timmarna tilläggsarbete som avtalet förde med sig. Hur kommer ärendet att behandlas inom den mekaniska skogsindustrin?

– Arbetstidsförlängningen ligger på förhandlingsbordet och vårt mål är att slopa den, precis som de har som mål inom de övriga branscherna. Vi har kommit överens om att vi inte förhandlar i offentligheten, utan vi strävar efter att få till stånd ett nytt kollektivavtal innan avtalsperioden löper ut i slutet av november.