Sektorchef Marko Rosqvist: Avtalsrörelsen kulminerar i ”kiky”

Avtalsförhandlingarna har kommit igång för den tekniska servicen och underhållets del. Samtidigt förhandlas det också om huruvida ett så kallat optionsår tas i bruk inom kommunikationsbranschen och textilvårdsbranschen.

Industrifacket förhandlar om arbetsvillkor för 15 branscher inom specialbranschernas sektor. Det gäller så väl arbetsvillkoren inom växthusen och plantskolorna som för tjänstemännen inom kommunikationsbranschen.

Marko Rosqvist är sektorchef för specialbranscherna inom Industrifacket.

Avtalsförhandlingarna har kommit igång för den tekniska servicen och underhållets del. Nu förhandlas det om huruvida ett så kallat optionsår tas i bruk inom kommunikationsbranschen och textilvårdsbranschen. Hur går det?

– Förhandlingarna inleddes 7.10. Båda parterna har presenterat sina textförslag och ställt klargörande frågor till varandra. Senaste veckan har vi träffats två gånger förbunden för servicen och underhållets emellan och de s.k.texterna har utformats till en form som kan passa in i kollektivavtal. Det fanns runt 30 motioner och vi har nu fått ner antalet till 20 i förhandlingsbordet för service och underhållets del.

Ett optionsår fullt möjligt

– Gällande frågan om ett optionsår så har mycket att göra med arbetstidsförlängningen som kom med konkurrenskraftsavtalet. För utdelarna, tryckeribranschen, kommunikationsbranschen och tjänstemännen inom den grafiska industrin har vi redan tidigare kommit överens om att förlängningen av den årliga arbetstiden inte införs. Jag ser det som att det här möjliggör att vi kan gå in för ett optionsår för de här branschernas del, säger Rosqvist.

– Textilvården är i en lite speciell situation. Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning på 24 timmar gäller för ungefär var tredje anställd, det vill säga endast de som arbetar 40 timmar i veckan, säger Rosqvist.

– Det är klart att antalet avtalsbranscher, 15, för med sig vissa utmaningar.  Samtidigt är våra avtalsexperter väldigt väl insatta i sina branscher. Jag har själv förhandlat runt 30 år för de här branscherna, så jag känner avtalstekniken rätt så bra. Jag är insatt i samtliga av de här 15 avtalen, så visst kan man säga att det finns en typ av substanskunnande.

Industrifackets styrelse anser att det som den här gången kännetecknat förhandlingarna i alla förhandlingsbord är arbetsgivarnas ”hårda ton och taktik”. Påverkar det här förhandlingarna för avtalsbranscherna inom specialsektorn?

– Svårt att säga, då vi endast har förslagen klara i ett förhandlingsbord. Mycket handlar om kiky och arbetstidsförlängningen på 24 timmar och det gäller hela den här avtalsrörelsen. Jag är säker på att många följer med vad som händer i teknologibranschens förhandlingsbord, men det är klart att vi gör besluten efter de enskilda avtalsbranschernas behov, säger Rosqvist.