Industrifackets fullmäktige: Lägre medlemsavgift år 2020

Industrifackets fullmäktige beslöt under sitt höstmöte 28 –29.11 om medlemsavgiften för år 2020. Den totala summan består av 1,35 procent av lönen. Helheten består av fackets och arbetslöshetskassans medlemsavgifter.

Fackets andel ligger på en procent, av vilket 0,82 procent går till förbundet och 0,18 procent till fackavdelningen.

Medlemsavgiften i Industrins arbetslöshetskassa sjunker i jämförelse med 2019. Finansinspektionen har säkerställt att medlemsavgiften för nästa år ligger på 0,35 procent.

Helhetsavgiften för nästa år är alltså 1,35 procent, då den år 2019 har varit 1,45 procent. Medlemsavgiften betalas på basen av löneinkomst och annan jämförbar inkomst före skatt.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgifter.

Egenanställda medlemmar, stödmedlemmar och studerande

Medlemsavgiften för egenställda yrkesutövare kommer att vara 35 euro per månad år 2020, i enlighet med fullmäktiges beslut.

Stödmedlemmarnas medlemsavgift för nästa år är en procent. Avgiften betalas ur de inkomster som förvärvats i arbete inom Industrifackets avtalsbranscher eller liknande inkomst.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från att betala medlemsavgift.