Industrifackets fullmäktige samlas på torsdagen i Helsingfors

Industrifackets fullmäktige samlas till fullmäktigemöte på torsdag och fredag 28-29.11 i Paasitorni i Hagnäs i Helsingfors. Torsdagens möte öppnas med diskussioner om det aktuella läget på arbetsmarknaden och framtida stridsåtgärder. Industrifacket har utlyst strejk på valda arbetsplatser inom tio avtalsbranscher 9-11.12 eftersom man inte kommit vidare i kollektivavtalsförhandlingarna.

Industrifackets ordförande Riku Aalto och första vice ordförande Turja Lehtonen kommer båda att hålla ett anförande inför fullmäktige. Inbjuden gästtalare är Jarkko Eloranta, ordförande för Finlands fackförbunds centralorganisation FFC. Industrifackets forskningschef Anu-Hanna Anttila presenterar de senaste branschöversikterna.

Höstfullmäktige kommer också att behandla och besluta om följande ärenden:utnämnande av Industrifackets andra vice ordförande och beslutet att inte ersätta tredje vice ordförande, förbundets medlemsavgifter, budget och verksamhetsberättelse samt fackavdelningarnas motioner för fullmäktigemötet.