Kemisektorns avtalsförhandlingar avbröts – sektorchef Laiho: Bollen ligger nu hos arbetsgivarna

Industrifacket har avbrutit kollektivavtalsförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin rf. Orsaken bakom beslutet är arbetsgivarens tillvägagångssätt under förhandlingarna. Kemiindustrin har bland annat föreslagit att arbetsgivarens uppbärande av medlemsavgifter avslutas.

Industrifackets förhandlare meddelade arbetsgivarna under helgen att de inte återvänder till förhandlingsbordet före föreslaget dras bort.

– Förslaget tyder på arbetsgivarnas mål på lång sikt om att skrota arbetsmarknadssystemet som grundar sig på förhandling ovh avtalande.  Medlemsavgifterna är något som vi inte förhandlar om, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

– Bollen ligger nu hos arbetsgivarna och vårt krav är ovillkorligt. Så länge det här förslaget ligger på bordet kan vi inte fortsätta förhandla. Arbetsgivaren måste fatta ett beslut och efter det har vi förutsättningar att fortsätta, säger Laiho.

Även inom de andra sektorerna har man lagt märke till att arbetsgivarparten verkar ha som mål att riva upp avtalskulturen och främst mucka gräl med facket.

Aretsgivaren har kommit med liknande förslag även i de andra förhandlingsborden.

– Det handlar om förslag om att utvidga lokala avtalendet på ett sätt att man bara kan förhandla om att försämra de anställdas arbetsvillkor i jämförelse med det som står i kollektivavtalet, säger Laiho.

Industrifacket anmälde på fredagen 9.11 att förbundet förlänger och utvidgar övertidsförbudet inom teknologisektorn. Övertidsförbudet gäller drygt 100 000 arbetstagare.