Kollektivtavtalet för bildäcksbranschen uppsagt

Industrifacket har sagt upp kollektivavtalet för bildäcksbranschen 31.10.2019. Avtalet löper ut 31.1.2020. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal genomförs i början av 2020.