Övertidsförbud inom teknologisektorn – arbetsgivaren kom till förhandlingsbordet med enbart försämringar

Förhandlingarna inom teknologiindustrin har inte lett till ett nytt kollektivavtal och det gamla löpte ut torsdagen 31.10. Förhandlingarna inleddes i augusti och det har blivit tydligt att arbetsgivaren endast tagit med sig förslag på försämringar till förhandlingsbordet.

Det är främst vid det faktum att arbetsgivarna inom teknologiindustrin vill hålla fast vid förlängningen av arbetstiden med 24 timmar, som skon nu klämmer. Industrifacket har från första början meddelat att det inte går för sig.

– Förlängningen av arbetstiden avtalades i samband med konkurrenskraftsavtalet och det rör sig om ett tillfälligt arrangemang. Vi har sagt upp det i fem avtalsbranscher redan ifjol, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifackets stora förhandlingsutskott samlades på torsdagskvällen och kom fram till att det för tillfället inte finns några förutsättningar för att fortsätta förhandla med arbetsgivarna.

Industrifacket utlyste idag fredag ett övertidsförbud för branscherna inom teknologiindustrin. Övertidsförbudet träder i kraft måndagen 4.11.

Ordförande Aalto bekräftar att arbetsgivarnas mål under förhandlingarna kännetecknats av ett drag. De bygger på att en vilja att smula sönder avtalssystemet och försämra arbetsvillkoren.

– Förslagen har gällt förlängning arbetstiden, minska lönerna, försämra de sociala bestämmelserna, försvaga förtroendemännens ställning och begränsa strejkrätten, säger Aalto.

Dessutom har arbetsgivaren kommit till förhandlingsbordet med en nollinje gällande löneförhöjningar.

– Arbetstagarna har burit sitt strå till stacken för företagens och Finlands konkurrenskraft. Det är rent utsagt ofattbart att tänka att arbetstagarna inte förtjänat sina löneförhöjningar.

Förhandlingarna pågår som bäst även för den mekaniska skogsindustrin, kemibranschen och flera branscher inom sektorn för specialbranscherna.

– Den råa linjen har kommit fram i arbetsgivarnas beteende även i de andra förhandlingsborden, säger Aalto.

Nu är det god tid att bli medlem i Industrifacket

Aalto hoppas att de anställda på nu förstår vikten i att organisera sig. Det finns inget annat sätt att sätta stopp för arbetsgivarnas hårda linje, än att ta till medlemmarnas gemensamma kraft.

Aalto tror att övertidsförbudet ökar trycket på arbetsgivarna att fortsätta förhandla och på så sätt få till stånd ett avtal som båda parter kan vara nöjda med.

– Om det inte går så är vi tvungna att utvärdera situationen på nytt. Det innebär också att vi måste fundera på ytterliga åtgärder.

Mer information hittar du här.