Stridsåtgärder är tillåtna i ett avtalslöst läge – övertidsförbud inleds måndagen 4.11

Måndagen 4.11 klockan 00.00 inleddes ett förbud mot att arbeta övertid inom teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen, gruvbranschen och försvarsministeriets arbetsplatser.

Övertidsförbudet avslutas 15 november kl. 24.00. Arbetstagare vägrar utföra arbete på övertid under den här tidsperioden.

Stridsåtgärden är tillåten i nuvarande avtalslösa läge, eftersom fredsplikt inte råder då kollektivavtalet löpte ut i slutet av oktober.

Industrifacket besluter och meddelar om varje stridsåtgärd enskilt. I ett avtalslöst läge ingår man inga lokala avtal på arbetsplatserna.

Övertidsförbudet gäller samtliga arbetsplatser inom de nämnda avtalsbranscherna, utan några undantag.