Varje fackavdelning har nu ett FO-nummer

Föreningsregistret förnyades i september. Samtidigt fick alla föreningar, också Industrifackets fackavdelningar, ett FO-nummer. Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, har ersatt föreningars tidigare registernummer.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utfärdade ett FO-nummer för alla föreningar automatiskt. Om föreningen redan före förnyelsen hade ett FO-nummer, förblev numret oförändrat. I så fall behöver föreningen inte göra något i fråga om FO-numret.

Läs mer