Industrifacket godkänner varken mobbning eller utpressning

Den pågående strejken har tyvärr lett till meningsskiljaktigheter på vissa arbetsplatser som berörs av strejken. De här konflikterna har ockåså gett upphov till en livlig offentlig debatt.

Industrifacket vill påminna alla meddlemmar om att vi inte godkänner någon typ av mobbning och utpressning.

Läget är uppskruvat och svårt på många håll, men det lönar sig inte att låta sig bli provocerad. Ett sakligt uppförande i alla lägen ger den bästa publiciteten för facket och våra mål.

Om det uppstår problem på arbetsplatserna under pågående stridsåtgärder lönar det sig att meddela om det till förbundet omedelbart, så att vi tillsammans kan fundera på hur man kan lösa problemen.

Ingen får skuldbeläggas

Det lönar sig att komma ihåg att det är arbetet som är i strejk och stridsåtgärderna riktas mot arbetsgivaren. Vi skuldbelägger inte enskilda personer vare de sig hör til lndustrifacket eller inte.

Industrifackets strävan i de pågående förhandliingarna på förbundsnivå är att få till stånd nya kollektivavtal i våra avtalsbranscher. Vi är en förhandlingsorganisation.

Orsaken till att vi varit tvungna att ta till stridsåtgärder är arbetsgivarsdans väldigt hårda krav. Strejk är alltid det sista kortet man tar till om det inte på annat sätt går att nå ett avtal.

Vi försvarar alla arbetstagares rättigheter.

Samarbete i positiv anda

Vi ska komma i håg att uppföra oss väl i alla lägen. Det gäller då vi är strejkvakter vid fabriksporterna, i sociala medier, då vi ger intervjuer till medier eller egentligen vad än vi håller på med. Vi skuldbelägger ingen, Vi försvarar tillsammans våra rättigheter.

Det lönar sig att prata om de här principerna på arbetsplatsen och uppmuntra andra till ett gott uppförande och positiv attityd.

Medierna är för tillfället väldigt intresserade av Industrifackets verksamhet. Därför är det viktigt att speciellt strejkvakterna är på det klara gällande de här principerna.

Hälsningar,
Riku Aalto
ordförande